کیان الماس الموت

تولید کننده انواع کارتن ، ورق و کاغذ
تولید انواع ورق کارتن 3لایه، 5لایه و7لایه با انواع فلوتها در تیپهای A,B,C,E,F